Atlantis Webhosting | WebWizard.sk 
 
Prečo náš webhosting?

Informácie o serveroch - hardware

Stránky a databázy sú umiestňované a prevádzkované rýchlych serveroch optimalizovaných pre beh mnohých úloh naraz (typicky obsluha webových stránok, databáz, skriptov a obslužných programov).
Používame výhradne značkové servery Intel, TYAN alebo Supermicro s dizajnom navrhnutým na nepretržitú prevádzku a úsporu miesta (tzv. Rack prevedenie).
Servery disponujú dvomi procesormi s dvojjadrovou architektúrou (spolu až 4 logické procesory na jeden server) a s min. 2 GB RAM. Uloženie webových stránok na servre je optimalizované tak, aby nedochádzalo k vyťaženiu procesorov a kapacít servera nad 100%, to znamená, aby jednotlivé bežiace stránky neboli v žiadnom prípade spomaľované behom iných stránok (ako je bežnou praxou u extra-lacných poskytovateľov webhostingu). Rozloženie výkonu je dokonca navrhnuté s rezervou, tzn. ráta sa aj s postupným zvyšovaním návštevnosti jednotlivých stránok, a taktiež s navýšením diskového priestoru pre stránky. V prípade neočakávaného nárastu záťaže dokážeme stránku presunúť na nový server, alebo na server s väčšou rezervou kapacity.

Všetky servery sú umiestnené v klimatizovaných miestnostiach so stálou teplotou. Servery sú pripojené na zdroj nepretržitého napájania UPS a dieselový generátor. V prípade výpadku dodávky elektrickej energie je napájanie podržané UPS, následne dôjde k automatickému spusteniu dieselovného generátora.

Beh serverov je 24 hodín denne dohľadovaný automatizovaným systémom so SMS notifikáciou administrátorom, čo umožňuje promptné riešenie prípadného problému.
© Atlantis Systems s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava, trade@atlantis.sk