Atlantis Webhosting | WebWizard.sk 
 
Prečo náš webhosting?

Informácie o webserveri a iných službách

Používaný webserver je Apache bežiaci pod operačným systémom Linux. Plne podporujeme nastavenia súborom .htaccess a používanie modulu mod_rewrite (používaný v mnohých redakčných systémoch a pod.)
Na požiadanie dokážeme poskytnúť aj prístup k log-súboru z webservera za účelom vytvárania vlastných štatistík. Log súbor je automaticky rozdeľovaný podľa jednotlivých dní.

Pre správu väčších projektov ponúkame shell konto, čo je priamy prístup na server kde beží vaša webová stránka, a možnosť ju priamo upravovať, spúšťať rôzne podporné skripty, pracovať s databázou alebo využívať iné bohaté možnosti ktoré ponúka tento druh prístupu (pri shell prístupe je potrebná znalosť príkazov a prostredia príkazového riadku OS Linux). Shell konto sprístupňuje aj možnosť 'sftp' prístupu, tzn. plne šifrovaného spojenia pri aktualizácii web stránky.

Mnoho projektov vyžaduje databázový server. My ponúkame prevádzku databáz MySQL alebo PostgreSQL. V oboch prípadoch je k dispozícii webové rozhranie k administrácii databázy, ako aj možnosť vzdialeného prístupu k databáze cez šifrovaný SSL tunel. Databázy je takto možné spravovať na diaľku, napr. aplikáciou bežiacou vo vašom počítači.© Atlantis Systems s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava, trade@atlantis.sk